Socken und Strumpfhosen - HOZA s.r.o.

Geschäftsbedingungen - Antonín Hozman HOZA s.r.o.

1. Základní údaje

Dodavatel:

Antonín Hozman - HOZA s.r.o. se sídlem Aloise Jiráska 1576, Varnsdorf 407 47

Kamenný obchod:
Národní 3077, Varnsdorf 407 47

Centrální sklad pro ČR:
Bratislavská 2388, Varnsdorf 407 47


Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou oddíl C vložka 23899 v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 27313280
DIČ: CZ27313280
(dále jen "dodavatel")

Dodavatel je plátcem DPH.


Kontaktní údaje

Tel.: 412 370 558
Fax: 412 370 558
Mobil:
+420 602 292 223
+420 602 607 835 - e-shop info     
E-mail:
hozman@hozasro.cz
eshop@hozasro.cz
Web: www.hozasro.cz
Číslo účtu: 181758661/0100

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.hozasro.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Při nákupu nad 10.000 Kč včetně DPH obdrží kupující 10% slevu z celkové částky zboží bez přepravného. (neplatí pro firemní zákazníky)
Pro firemní zákazníky poskytujeme VIP slevové bonusy při větších a opakovaných nákupech, např.: 5% sleva za platbu v hotovosti, 5% sleva při větším množství (nad 10.000Kč).

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena za dopravu je uvedena na konci objednávkového procesu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Kupující musí před odesláním objednávky potvrdit tyto obchodní podmínky zaškrtnutím příslušného okénka.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Registrace firemních zákazníků

Po schválení Vaší registrace, se stanete našimi VIP zákazníky a budou se Vám zobrazovat individuální nákupní ceny.
(Podmínka! nákup po nadružených balíčcích, min. počet ks, apod.) - viz aktuální dealerský ceník. Pro další informace nám pište na eshop@hozasro.cz

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od zaslání objednávky. Pokud není objednané zboží skladem, zákazník je včas informován o případném prodloužení dodací lhůty. Případně může kupující s prodávajícím upravit objednávku na zboží, které je skladem a k dodání ihned.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy, platby a zemi kupujícího:

  • Poštovné pro ČR je 110,- Kč. Dobírečné pro ČR je 40,- Kč.
  • Poštovné pro SR je 8 Euro. Dobírečné pro SR je 1,50 Euro.
  • Poštovné pro Německo je 10 Euro. Pro Německo není možné zvolit formu platby dobírkou.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Zboží bude zasláno až po připsání platby na náš účet. Poplatek za převod hradí zákazník.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 2 týdnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Garance Hoza s.r.o. - všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození nevhodným používáním nebo ošetřováním.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 2 roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (faktura).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů. Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (ne na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku, nebudou převzaty). Zboží odeslané nejpozději 14. den ode dne převzetí na adresu prodávajícího bude překontrolováno a následně bude vyplacena kupní částka na číslo bankovního účtu uvedeného zákazníkem v reklamačním protokolu k zásilce nebo jiným způsobem.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu eshop@hozasro.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo faktury od prodávajícího a datum nákupu, nebo předložit originál případně kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení dané částky  bez poštovného,musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.).

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Odsouhlasením těchto obchodních podmínek, zákazník souhlasí, že mu prodávající může sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na eshop@hozasro.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Ve Varnsdorfu dne 1.4.2014

zurück nach oben